Samenwerken aan innovatief en duurzaam Westland

Duurzaamheid

Betekenis 1 
Duurzaamheid m.b.t. op het creëren van omstandigheden die een gezond leefklimaat voor toekomstige generaties mogelijk maakt.

Betekenis 2
Duurzaamheid m.b.t. de markt: duurzaamheid verkoopt.
Maatregelen om beide betekenissen toe te passen liggen vooral in:

Het zuinig gebruik van de schaarse ruimte
(Verticaal groeien i.p.v. horizontaal en herstructurering van het glastuinbouwgebied)

Het beperken van kilometers (afstanden verkleinen, korte verbindingen met haven, productiegebieden in nabijheid van bedrijventerreinen plaatsen, aanvoer
van buiten Nederland zoveel mogelijk per schip.

Zuinig rijden (ontwikkeling LZV’s en/of hernieuwbare brandstoffen)

Duurzame energie (Zonnepanelen op daken van bedrijfshallen en langs infrastructuur, WKO/aardwarmte/biomassa- of vergistingsinstallaties)

Innovatie

Vanuit duurzaamheidsoogpunt ondersteunt het cluster het zoeken naar nieuwe en innovatieve en duurzame vervoersmodaliteiten.

Oplossingen voor duurzame brandstoffen en het electrisch rijden zijn een continueproces

DOORPAKKEN! HET AGROLOGISTIEKE CLUSTER ALS NUMMER ÉÉN VAN EUROPA
Download onze Visie 'agrologistiek 2018'

© AGL Westland | 0174 - 41 53 88 | info@clusteragl.nl | Home -  Disclaimer