Het Agrologistieke Cluster Westland: nummer 1 van Europa

De logistieke bedrijven in het Westland, verbonden in het sectorgerichte cluster, zijn wereldwijd de draaischijf tussen producent en consument.

Om de sterke positie van deze regio te versterken en te behouden is samenwerking nodig.

Samenwerking op het gebied van
Bereikbaarheid
Ruimte
Duurzaamheid en
Innovatie

Lees meer over onze organisatie

Visie Agrologistieke Bedrijventerreinen Westland

DOORPAKKEN!
 Het agrologistieke cluster als nummer één van Europa

Dat het Westland een krachtig en toonaangevend centrum binnen de Europese en mondiale tuinbouwsector is, is genoegzaam bekend. Binnen dat cluster spelen de agrologistieke bedrij-venterreinen een sleutelrol. Een sleutelrol in logistics, een sleutelrol in ‘value added’ activitei-ten (zoals rijpen, sorteren en verpakken), een sleutelrol in internationale marketing & sales van bloemen, planten, groenten en fruit en een sleutelrol in de ‘besturing’ van (mondiale) versstromen.

De handelsstromen die grotendeels via de bedrijventerreinen lopen, hebben een waarde van diverse miljarden euro. De werkgelegenheid op de terreinen wordt ingeschat op meer dan 12.500 mensen. Zie daar de belangrijke positie en betekenis van de terreinen. En die betekenis neemt bepaald niet af, sterker nog, de rol en de activiteiten groeien...

Download onze Visie 'agrologistiek 2018'
DOORPAKKEN! HET AGROLOGISTIEKE CLUSTER ALS NUMMER ÉÉN VAN EUROPA
Download onze Visie 'agrologistiek 2018'

De deelnemende partijen zijn de volgende agrologistieke bedrijventerreinen:

© AGL Westland | 0174 - 41 53 88 | info@aglwestland.nlHome -  Disclaimer